Notice: Use of undefined constant PUBLIC_KEY - assumed 'PUBLIC_KEY' in /home/meturajw/domains/jachtnieuws.nl/public_html/classes/common/Main.class.php on line 160

Notice: Use of undefined constant PRIVATE_KEY - assumed 'PRIVATE_KEY' in /home/meturajw/domains/jachtnieuws.nl/public_html/classes/common/Main.class.php on line 160
Jachtnieuws.nl - Dé nieuwssite op het gebied van jacht

Afwijzingen Faunafonds verontrust LLTB

Door Richtkijkers.nl op woensdag 27 juli 11:26 onder Algemeen

Grondgebruikers die een verzoekschrift tot compensatie van geleden faunaschade in de afgelopen schadeperiode 2010-2011 hebben ingediend, hebben de afgelopen weken een verzoek tot nadere informatie en/of afwijzingen ontvangen van het Faunafonds. De LLTB is verontrust over de gang en zaken en wil op landelijk niveau als LTO samen met het Faunafonds bekijken waardoor de afwijzingen worden veroorzaakt.

De LLTB is van mening dat afwijzingen toe te schrijven zijn aan de verzwaarde rapportageverplichting voor boeren met schade. Deze eisen zijn tijdens het lopende schadeseizoen aangescherpt. Het Faunafonds heeft echter laten weten dat daarvan geen sprake is.

“Boeren moeten aantonen dat in de tijd dat de schade is geconstateerd, de jager ministens 2 of 3 keer per week in het gebied is geweest” , vertelt beleidsmedewerkster Yoni Bont. “Dit noemt het Faunafonds het adequaat gebruik maken van de ontheffing/machtiging conform artikel 68 van de Flora- en faunawet”. Indien de schade zich voortzet, dient er gedurende de periode dat de schade zich voortzet eveneens minstens 2 tot 3 maal per week gebruik gemaakt te worden van de ontheffing/machtiging. Hoewel het beleidskader alleen van toepassing is op ganzen en smienten stelt het Faunafonds het vereiste van adequaat gebruik ten aanzien van alle diersoorten waar een dergelijke ontheffing/machtiging voor is verleend. Om aan te tonen dat er adequaat gebruik gemaakt is van de ontheffing/ machtiging stelt het Faunafonds op hun website dat alleen nog kopieën van de rapportageformulieren, die aan de provincie/ FBE zijn gestuurd, geaccepteerd worden om zo de controleerbaarheid te verbeteren.

Dit leidt in Limburg tot situaties waarbij boeren de gevraagde informatie niet aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor het wilde zwijn geldt in Limburg dit soort rapportageplicht niet. Voor de grauwe gans bestaat wel een rapportageplicht, maar alleen betreffende het aantal gedode dieren en niet het aantal inspanningen. In die gevallen waar geen rapportageformulier van de FBE voorradig is zal door het Faunafonds een gedetailleerde opgave betreffende het aantal inspanningen en het aantal gedode dieren met bijbehorende datums van de grondgebruiker c.q. jachthouder worden verlangt.

Het Faunafonds controleert de opgave van de boeren aan de hand de verslaglegging van de Faunabeheereenheid (FBE). Als daar verschillen inzitten, kan het verzoek worden afgewezen. Boeren die een eerste afwijzingen hebben ontvangen, kunnen de aanvraag nog een keer indienen. Zij krijgen een zogenaamde herkansingsbrief waarin wordt gevraagd om een aanvulling van de gegevens met het aantal dagen waarop de jagers wel in het veld zijn geweest, maar geen dieren zijn gedood. De LLTB is niet te spreken over de verzwaarde rapportageplicht. “Het opvragen van informatie die niet bestaat leidt tot enorme onduidelijkheid” aldus Bont.

Ook elders in het land leid de verzwaarde rapportageplicht tot afwijzingen. LTO Noord richtte zich in een brief tot het Faunafonds waarin zij het Faunafonds opriep om in overleg te gaan en berichtte afgelopen week in de regionale Nieuwe Oogst over afwijzingen aangaande ganzenschade in Noord- en Zuid-Holland. De jagers steunen eveneens het pleidooi van LTO om nog eens goed naar de afwijzingen te kijken.

 

Bron: LLTB

Auteur: Yoni Bont

Bekijk de galerij bij dit nieuwsbericht »

Bekijk de reacties bij dit nieuwsbericht »

Galerij

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit item.

Plaats reactie

Naam
E-mailadres